Ayakkabı Sistemi

Sentezleme

Kullanıcılar sahip oldukları ayakkabılar 20. seviyeye geldiklerinde ayakkabıları sentezleyebilirler. Aynı sınıftaki iki ayakkabı haricinde farklı sınıflardaki ayakkabılarda sentezlenebilir fakat bunun $SKZ ücreti yüksek olacaktır.

Sentez Ayakkabısı 1 Sentez Ayakkabısı 2Sonuçlar

Normal

Normal

Çok düşük ihtimalle nadir ayakkabı

Normal

Rare (Nadir)

Düşük ihtimalle nadir ayakkabı

Rare (Nadir)

Rare (Nadir)

Çok düşük ihtimalle efsane ayakkabı

Rare (Nadir)

Epic (Efsane)

Düşük ihtimalle efsane ayakkabı

Epic (Efsane)

Epic (Efsane)

Çok düşük ihtimalle benzersiz ayakkabı

Epic (Efsane)

Epic (Efsane)

Düşük ihtimalle benzersiz ayakkabı

Epic (Efsane)

Epic (Efsane)

Çok düşük ihtimalle efsane ayakkabı

Çiftleştirme

Bir ayakkabı en fazla 5 kere çiftleştirilebilir. Ayakkabılardan biri en az 30. seviye veya daha yüksek olması gerekmektedir. Çifleştirilmek istenen ayakkabılar kiralanmış olamaz. Eğer çiftleştirilen iki ayakkabıda 30. seviye ve üstündeyse çiftleştirme süresi 48 saattir ve ayakkabı kutusu 48 saatin sonunda üretilmiş olur.

Çiftleştime ücreti $SKZ’dir ve ayakkabının çiftleştirilme sayısı arttıkça çifleştirme ücretide artar. Bu süreçte harcanan bütün $SKZ’ler yakılır. Yapılan çiftleştirmelerde $FNF’de kullanılır.

Çiftleştirme tamamlandığında, yeni jenerasyon ayakkabı doğum (genesis) aşamasını G0, G1, vs. olarak gösterir. Genesis adımları oyunun geleceğini etkiler.

Ayakkabı Kutusu

Ayakkabı kutularından çıkan ayakkabıların türü, çiftleştirilen ayakkabılar üzerinden ihtimal hesabıyla belirlenir. Fakat, Limitsiz moddayken (Unlimited mode), Limitsiz kazanma ihtimali temel ihtimalle karşılaştırıldığında yarılanır.

Ayakkabı kutusu sınıfını çiftleştirilmiş ayakkabıların sınıfı belirler. Fakat çiftleşen Limitsiz ayakkabılarda Limitsiz ayakkabı kutusu gelme ihtimalleri aşağıdaki tabloda görünenin yarısıdır. Aşağıdaki tabloda çiftleştirilen ayakkabılardan hangi sınıfta ayakkabı kutusu gelebileceği gösterilmektedir.

Durum Sonuçlar

A sınıfında iki ayakkabı çiftleştirme

A 80%, B 10%, C 10%

A ve B sınıfında iki ayakkabı çiftleştirme

A 40% B 40% C 20%

Ayakkabı kutularınında sınıfları vardır (Normal, Rare, Epic, Unique ve Legend) ve her birinden çıkacak ayakkabınında ihtimalleri şu şekildedir:

Ayakkabı Kutusu Sonuçlarİhtimaller

Normal Box

normal Rare (Nadir)

70% 30%

Rare (Nadir) Kutu

normal Rare (Nadir) Epic (Destansı)

20% 60% 20%

Epic (Destansı) Kutu

Rare (Nadir) Epic (Destansı) Unique (Benzersiz)

20% 70% 10%

Unique (Benzersiz) Box

Unique (Benzersiz) Legend (Efsane)

90% 10%

Legend (Efsane) Box

Unique (Benzersiz) Legend (Efsane)

10% 90%

Ayakkabı Derileri (Skins) ve Loncaları (Guilds)

Deriler ayakkabıların görünüşünü değiştirirler ve oyun içi pazardan $SKZ ve $FNF karşılığı satın alınabilirler. Deriler ilk olarak SNKRZ Vakfı’ndan alınabilirler bu sayede ülkelere özel deriler kullanımı ve lonca oluşumları desteklenir. Kullanıcılar özel olarak düzenlenmiş derileri yine $SKZ harcayarak vakıftan talep edebilirler. Deri sahibi her ayakkabı ek bir yükselticiye sahip olabilir.

Aynı deriye sahip kullanıcılar aynı loncanın üyesi sayılırlar. Lonca üyelerinin karizmalarının ve staminalarının toplamı sayesinde üyelere verilen yükseltici sayısı artabilir. Sağlanılan yükselticiler deri ilk üretildiğinde belirlenir fakat sonrasında $SKZ ve $FNF harcayarak değiştirilebilir.

Last updated